Dầu nhớt công nghiệp

Dầu nhớt ô tô

dầu cho xe máy

dầu nhớt mobil 1 - dầu nhập khẩu chính hãng

thông tin liên hệ
Mr Tiến
Kinh Doanh - 096 868 2726

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

Rubia C Plus 15W40/20W50
Rubia C Plus 15W40/20W50
Rubia S 40
Rubia S 40
Rubia Tir 6400 15W40
Rubia Tir 6400 15W40
VRubia Tir 7400 15W40
VRubia Tir 7400 15W40
Rubia XT 15W40/20W50
Rubia XT 15W40/20W50
Rubia Fleet HD 500 20W50
Rubia Fleet HD 500 20W50
AZOLLA AF
AZOLLA AF
BIOHYDRAN TMP
BIOHYDRAN TMP
DYNATRAN MPV
DYNATRAN MPV
HYDRANSAFE FR NSG 38
HYDRANSAFE FR NSG 38
TRANSMISSION TM 85W140
TRANSMISSION TM 85W140
TRANSTEC5 80W90/85W140
TRANSTEC5 80W90/85W140
NEVASTANE EP
NEVASTANE EP
NATERIA MJ
NATERIA MJ
NATERIA MP
NATERIA MP
Dầu cho bánh răng kín CARTER SY
Dầu cho bánh răng kín CARTER SY
Orites DS 270
Orites DS 270
BIOHYDRAN SE
BIOHYDRAN SE
PRESLIA
PRESLIA
PRESLIA SE JET
PRESLIA SE JET

DẦU NHỚT Ô TÔ

Quartz 3000 SJ 20W50
Quartz 3000 SJ 20W50
Quartz 5000 SN 10W40
Quartz 5000 SN 10W40
Quartz 9000 Energy 0W30
Quartz 9000 Energy 0W30
Quartz 9000 Energy 0W40
Quartz 9000 Energy 0W40
Quartz 7000 SN 10W40
Quartz 7000 SN 10W40
Fluidmatic IID
Fluidmatic IID
Fluidmatic IIIG
Fluidmatic IIIG
HBF3 DOT3
HBF3 DOT3
HBF4 DOT4
HBF4 DOT4
COOLELT AUTOSUPRA -37 C
COOLELT AUTOSUPRA -37 C
TURBO COOL READYMIX
TURBO COOL READYMIX
Hi PERF 4T Special
Hi PERF 4T Special
Hi PERF 4T SUPER 20W50
Hi PERF 4T SUPER 20W50
Hi PERF 4T SCOTTER 10W30
Hi PERF 4T SCOTTER 10W30

DẦU NHỚT MOBIL 1 - DẦU NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG

Mobil 1 Newer Vehicle Formula 5W30
Mobil 1 Newer Vehicle Formula 5W30
Mobil 1 Excellent Wear Protection 5W50
Mobil 1 Excellent Wear Protection 5W50
Mobil Delvac MX 15W40 PEP
Mobil Delvac MX 15W40 PEP
Nissan Genuine Engine Oil SN 5W30
Nissan Genuine Engine Oil SN 5W30
Toyota Motor Oil 5W30
Toyota Motor Oil 5W30